mata duitan

Tuesday, November 24, 2009

kalau boleh dengar

kalau blog ini boleh transfer bunyi.
kalau korang boelh dengar ini blog.

ia akan bunyi seperti ini


AAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
##$&*^*&(*_)(*(*&%$$@#!@^*&(*NGHJF VBUYGhgh utguyy8U*V&TYVT* FAK09u8y ihgh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!76*&^&^&^*&^&*^^$$%#$@$%*&^&&*^$(*&*^$%^%%^!!!!!!!!!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHHHHHH


sekian

No comments: